เวอร์ชันเต็ม: [-- แผนการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด หลักสูตร 2551 สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น ป.5 --]

ฟรีแผนการสอน ข้อสอบ ใบงานนักเรียน -> แผนการสอน -> แผนการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด หลักสูตร 2551 สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น ป.5 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

ผู้มาเยือน 2012-11-25 10:16

แผนการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด หลักสูตร 2551 สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น ป.5

v

แผนการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด หลักสูตร 2551 สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น ป.5

ภูมิศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้แผนที่เพื่อหาตำแหน่ง ระยะ ฯ 
link :  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภูมิลักษณ์ของภูมิภาคต่าง ๆ
 link :  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ภูมิลักษณ์กายภาพกับสังคมในภูมิภาคต่างๆ
 link :  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สิ่งแวดล้อมในภูมิภาค
 link :  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวั ติ  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธสาวก ชาดก และพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พระไตรปิฎก   หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หน้าที่และมารยาทของชาวพุท ธ  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การบริหารจิตและเจริญปัญญา   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ศาสนพิธีและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  
 เศรษฐศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การผลิตสินค้าและบริการ  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เศรษฐกิจพอเพียง   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สหกร ณ์  
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ธนาคาร   
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พลเมืองดีของสังคม  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิทธิของเด็ก  
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้อถิ่น 

supangg 2012-11-25 20:55
ขอบคุณค่ะ

supangg 2012-11-25 20:59
ทำไมโหลดไม่ได้ง

admin 2012-11-25 09:31
แก้ไขให้แล้วนะครับ

loverun2550 2012-11-25 11:42
ขอบคุณค่ะ

Pinyada_pai1095 2012-11-25 09:08
ขอแผนประวัติศาสตร์ ป.5 ได้ไหมค่ะ

jeerpun 2012-11-25 09:26
ขอแบ่งไปใช้พัฒณาการเรียนการเรียการสอนนะคะ

iqsang 2012-11-25 10:43
ขอบคุณคะ

papoom 2012-11-25 22:52
แล้วเขาโหลดกันอย่างไรค่ะทำไมทำไม่ได้

papoom 2012-11-25 22:33
ขอบคุณนะค่ะที่แบ่งปันค่ะ

papoom 2012-11-25 22:35
แต่ก็โหลดไม่ได้ค่ะ

pee_hom 2012-11-25 16:01


[pee_hom] ครูเอ็กซ์สุดยอดครับ


[pee_hom] ครูเอ็กซ์สุดยอดครับ
[s:2][s:2][s:2][s:2][s:2][s:2][s:2]

pee_hom 2012-11-25 16:04


[pee_hom] ครูเอ็กซ์สุดยอดครับ


[pee_hom] ครูเอ็กซ์สุดยอดครับ
[s:2][s:2][s:2][s:2][s:2][s:2][s:2]

pee_hom 2012-11-25 16:07


[pee_hom] ครูเอ็กซ์สุดยอดครับ


[pee_hom] ครูเอ็กซ์สุดยอดครับ
[s:2][s:2][s:2][s:2][s:2][s:2][s:2][s:2][s:2][s:2][s:2]

pee_hom 2012-11-25 16:13
ขอบคุณคะ

[pee_hom] รักนะครูเอ็กซ์

k.sirirada 2012-11-25 13:36
ขบอคุณค่ะ

k.sirirada 2012-11-25 14:50


[k.sirirada] ครูเอ็กซ์สุดยอดครับ
ขอบคุณค่ะ

wee2563 2012-11-25 14:12
แผนการจัดการเรียนรู้วิทย์ป5


เวอร์ชันเต็ม: [-- แผนการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด หลักสูตร 2551 สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น ป.5 --] [-- top --]


ผู้ดูแลระบบ นายวรัญญู บุตรรินทร์ MSN : FreewebforU@hotmail.com และ admin@kroox.net [ครูเอ็กซ์] โทร : 080-756-7590
รับทำเว็บไซต์ โรงเรียน อบต. เทศบาล หน่วยงานอื่น และส่วนตัว ราคาถูก [ครูเอ็กซ์] โทร : 080-756-7590 MSN : FreewebforU@hotmail.com
Powered by Kroox.net version Code © 2012 ครูเอ็กซ์ ดอต เน็ต
Time 0.336813 second(s),query:3 Gzip enabled