เวอร์ชันเต็ม: [-- แผนการสอน Excel ม.4 --]

ฟรีแผนการสอน ข้อสอบ ใบงานนักเรียน -> แผนการสอน -> แผนการสอน Excel ม.4 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

<<   1   2   3   4  >>  Pages: ( 4 total )

ผู้มาเยือน 2012-11-25 08:02

แผนการสอน Excel ม.4

แผนการจัดการเรียนรู้ที่1

กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                         สาระที่ เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายวิชา ตารางทำงาน งค 402                                                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ภาคเรียนที่2

หน่วยการเรียน วิวัฒนาการของตารางทำงาน                                                    เวลา  ชั่วโมง


1.              มาตรฐาน

1.1        เข้าใจหลักการและวิธีการของเทคโนโลยีสารสนเทศ(มฐ.4.1(1))

1.2        จัดเก็บและบำรุงรักษาสารสนเทศให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ(มฐ.4.1(5))

1.3        ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสิน(มฐ.4.1(10))

1.4        ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน(มฐ.4.1(11))

2.              ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัด

อธิบายลักษณะของโปรแกรมตารางทำงาน

จุดประสงค์นำทาง

2.1        อธิบายลักษณะของข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ในโปรแกรมตารางทำงาน

2.2        บอกสาเหตุที่ต้องนำตารางการทำงานมาใช้กับลักษณะข้อมูล

3.              สาระการเรียนรู้

ตารางทำงานสมมติ

ทดลองป้อนข้อมูล

4.              กระบวนการจัดการเรียนรู้

4.1        ขั้นเตรียมการ

4.1.1                       เตรียมใบงานตามจำนวนกลุ่มนักเรียน

4.1.2                       เตรียมใบความรู้ตามจำนวนกลุ่มนักเรียน

4.2        ขั้นดำเนินการ

4.2.1                       ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนบทที่1

4.2.2                       ครูยกตัวอย่างข้อมูลนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงลักษณะของข้อมูลที่ใช้กับตารางการทำงาน

4.2.3                       นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1ในเรื่องลักษณะของตารางทำงานและลักษณะของโปรแกรมตารางทำงานยกตัวอย่างในหัวข้อ 4.1.2 ทั้ง 3 ตาราง

4.2.4                       ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ 1.3วิวัฒนาการของตารางทำงานพร้อมให้นักเรียนยกตัวอย่างรูปแบบของตารางรูปที่1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8

4.2.5                       ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่ 1.1เรื่องตารางทำงานสมมติ

4.2.6                       ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปลักษณะของตารางทำงาน

4.2.7                       ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่ 1.2ทดลองป้อนข้อมูล

4.2.8                       ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปลักษณะของตารางทำงาน

4.2.9                       นักเรียนทำแบบทดสอบหลักเรียน บทที่ 1

4.2.10                 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดบทที่ 1
itonno 2012-11-25 08:53
thnk นะครับ

nalupatpomul 2012-11-25 12:51
ขอบคุณค่ะ

chet2011 2012-11-25 20:55


[chet2011] ถูกใจ เว็บไซต์ ครูเอ็กซ์ดอตเน็ต
ขอบคุณค่ะ

farsai 2012-11-25 19:07
ขอบคุณนะคะ

karn_zaza 2012-11-25 22:08
ดีมาก

parinee 2012-11-25 16:37
โหลดไม่ได้

parinee 2012-11-25 16:44
ได้แล้วคะ ขอบคุณคะ

soremo 2012-11-25 22:55
ขอบคุณมากเลยครับผม

kruink 2012-11-25 10:38
ขอบคุณค่ะ

lin_san 2012-11-25 11:01
ขอบคุณค่ะ

tanapondota 2012-11-25 13:14
thank you krub

tum004 2012-11-25 15:05
ขอบคุณครับ

sodasing 2012-11-25 15:13
ขอบคุณครับ

krupppppp 2012-11-25 15:34
ขอบคุณครับ

suchma 2012-11-25 09:18
ขอบคุณคะ

suchma 2012-11-25 09:22
ขอบคุณคะ

nutnicha 2012-11-25 10:16
เยี่ยมมาก

fattah 2012-11-25 19:25
gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooood

tolottokung 2012-11-25 09:50
ขอบคุณคับสำหรับสิ่งดี ๆ

shellnok 2012-11-25 22:01
1234567890

koon123 2012-11-25 17:23
ขอบคุณครับ

sawanee 2012-11-25 18:13
ขอบคุณคะ

krusine55 2012-11-25 17:41
ขอบคุณค่ะ

ouan3332 2012-11-25 20:08

ขอบคุณมากเลยครับผม

niwat.wong 2012-11-25 14:31
ขอบคุณครับผม

waranya 2012-11-25 12:59
ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ

klinkanlaya 2012-11-25 12:23
ขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆ ที่แบ่งปันนะคะ

[klinkanlaya] ปิ๊งๆครูเอ็กซ์ดอตเน็ต

ทูน่า 2012-11-25 01:10
ขอบคุณค๊าบ

milkluku 2012-11-25 11:33
ขอบคุณค่ะ

pleleonado 2012-11-25 23:29
ขอบคุณครับ

jame1111111 2012-11-25 20:57
ขอบคุณครับผม

krubant01a 2012-11-25 14:06
ขอบคุรครับหามานานแล้ว

dr.max 2012-11-25 17:33
ขอบคุณ

pitakyotin 2012-11-25 23:16
ขอบคุณครับ

goygolf23 2012-11-25 10:24
ขอบคุณค่ะ

zzzzzzzz 2012-11-25 10:49
ขอบคุณค่ะ

mongkolg 2012-11-25 23:09
ขอบคุณครับ

Thanya 2012-11-25 23:22
thank คะ

krupongzaa 2012-11-25 15:14
ใจจ้า

sompan30 2012-11-25 09:54
ขออนุญาตินำมาเป็นตัวอย่างนะค่ะ

sompan30 2012-11-25 09:56
ขออนุญาตินำมาเป็นตัวอย่างนะค่ะ

Thawat 2012-11-25 13:13
ขอบคุณมากนะ

satan046 2012-11-25 01:54
ขอบคุณค่ะ หามานาน ^-^

inmenso 2012-11-25 10:49


[inmenso] ครูเอ็กซ์สุดยอดครับ
ขอบคุณครับ

aukkadet 2012-11-25 11:22
thankkkkkkkkkkk

dawchusuwan 2012-11-25 09:12
ขอบคุณคะ

pp3511 2012-11-25 00:04
ขอบคุณครับ

pp590062 2012-11-25 15:15
ขอบคุณจริงๆ

kroo1977 2012-11-25 13:55


[kroo1977] ครูเอ็กซ์สุดยอดครับ
สุดยอด


เวอร์ชันเต็ม: [-- แผนการสอน Excel ม.4 --] [-- top --]


ผู้ดูแลระบบ นายวรัญญู บุตรรินทร์ MSN : FreewebforU@hotmail.com และ admin@kroox.net [ครูเอ็กซ์] โทร : 080-756-7590
รับทำเว็บไซต์ โรงเรียน อบต. เทศบาล หน่วยงานอื่น และส่วนตัว ราคาถูก [ครูเอ็กซ์] โทร : 080-756-7590 MSN : FreewebforU@hotmail.com
Powered by Kroox.net version Code © 2012 ครูเอ็กซ์ ดอต เน็ต
Time 0.065944 second(s),query:2 Gzip enabled