เครื่องมือ สถิติฟอรั่ม ช่วยเหลือ
รูปจากกระดาน
  • กระทู้ล่าสุด
  • ตอบล่าสุด
  • กระทู้ฮอต
  • ฟอรั่มเด่น
  • ออนไลน์สูงสุด
ความเคลื่อนไหว
  • 5943เข้าชม
  • 17ตอบกลับ

แผนการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด หลักสูตร 2551 สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น ป.5

ระดับ : *
โพสต์
*
เงิน
*
ความดี
*
เครดิต
*
จิตพิสัย
*
บริจาค
0
v

แผนการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด หลักสูตร 2551 สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น ป.5

ภูมิศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้แผนที่เพื่อหาตำแหน่ง ระยะ ฯ 
link :  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภูมิลักษณ์ของภูมิภาคต่าง ๆ
 link :  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ภูมิลักษณ์กายภาพกับสังคมในภูมิภาคต่างๆ
 link :  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สิ่งแวดล้อมในภูมิภาค
 link :  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวั ติ  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธสาวก ชาดก และพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พระไตรปิฎก   หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หน้าที่และมารยาทของชาวพุท ธ  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การบริหารจิตและเจริญปัญญา   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ศาสนพิธีและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  
 เศรษฐศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การผลิตสินค้าและบริการ  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เศรษฐกิจพอเพียง   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สหกร ณ์  
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ธนาคาร   
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พลเมืองดีของสังคม  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิทธิของเด็ก  
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้อถิ่น 
บันทึกคะแนนนี้โพสต์ล่าสุด: รวม 1 คะแนน เงิน +100 ซ่อน
papoom เงิน +100 2012-06-28 ขอบคุณนะค่ะ


ให้คะแนนบทความประเภท โพสต์ ตามความรู้สึกคุณ

สุดยอด

เศร้า

น่าตลก

แฮปปี้

โกรธ

เบื่อ

ผวา
แบ่งปัน: Share แจ้งลบขึ้นบนสุด
ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ คลิกที่นี่ครับ
โพสต์
2
เงิน
11
ความดี
11
เครดิต
11
จิตพิสัย
11
บริจาค
11
ขอบคุณค่ะ
แบ่งปัน: Share แจ้งลบขึ้นบนสุด
ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ คลิกที่นี่ครับ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
*กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ ไม่หมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และไม่หมิ่นประมาทผู้อื่น