เครื่องมือ สถิติฟอรั่ม ช่วยเหลือ
รูปจากกระดาน
  • กระทู้ล่าสุด
  • ตอบล่าสุด
  • กระทู้ฮอต
  • ฟอรั่มเด่น
  • ออนไลน์สูงสุด
ความเคลื่อนไหว
  • 13176เข้าชม
  • 26ตอบกลับ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ ป.1  Tops 1

ระดับ : *
โพสต์
*
เงิน
*
ความดี
*
เครดิต
*
จิตพิสัย
*
บริจาค
0

แผนการจัดการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

 Tops 1 

        ชั้นประถมศึกษาปีที่1

คำนำ

                   หนังสือ Tops เป็นชุดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งบริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด ได้ร่วมมือกับ PEARSON EDUCATION INDOCHINA LTD และ LONGMAN สำนักพิมพ์ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นชุดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ หนังสือTops แต่ละชั้นประกอบด้วยสื่อการเรียนรู้ดังต่อไปนี้

                   1. หนังสือเรียน Tops

                   2. แบบฝึกหัด Tops Homework Book

            3. แผ่นซีดี Tops

            4. แผนการจัดการเรียนรู้Tops

            ชุดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษชุดนี้มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานในการสร้างองค์ความรู้และฝึกทักษะทางภาษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับเป็นพื้นฐานในการสื่อสารในชีวิตประจำวันแผนการจัดการเรียนรู้ Tops 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นี้ คณะผู้จัดทำได้ใช้หนังสือ Tops 1 Teacher’sEdition ซึ่งเรียบเรียงโดยRebeccaYork Hanlon และJakeKimball เป็นแนวทางในการจัดทำสำหรับให้ผู้สอนใช้เป็นคู่มือและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษTops 1

            หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ Tops 1 ชุดนี้จะช่วยให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามความมุ่งหมาย

             

                                                                                                บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัดให้คะแนนบทความประเภท โพสต์ ตามความรู้สึกคุณ

สุดยอด

เศร้า

น่าตลก

แฮปปี้

โกรธ

เบื่อ

ผวา
แบ่งปัน: Share แจ้งลบขึ้นบนสุด
ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ คลิกที่นี่ครับ
โพสต์
47
เงิน
236
ความดี
236
เครดิต
236
จิตพิสัย
236
บริจาค
236
ขอบคุณสำหรับการแบ่งปันสิ่งดี ๆ ครับ
แบ่งปัน: Share แจ้งลบขึ้นบนสุด
ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ คลิกที่นี่ครับ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
*กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ ไม่หมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และไม่หมิ่นประมาทผู้อื่น