เครื่องมือ สถิติฟอรั่ม ช่วยเหลือ
รูปจากกระดาน
  • กระทู้ล่าสุด
  • ตอบล่าสุด
  • กระทู้ฮอต
  • ฟอรั่มเด่น
  • ออนไลน์สูงสุด
ความเคลื่อนไหว
  • 4905เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

คำอธิบายรายวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โพสต์
96
เงิน
3901
ความดี
501
เครดิต
501
จิตพิสัย
501
บริจาค
501
                 ศึกษา วางแผน สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ลักษณะและองค์ประกอบ ศึกษาและทดลองเข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่งานสัมพันธ์กัน กระบวนการและความสำคัญ ของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การพัฒนาและผลของการพัฒนา การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ที่มีผลต่อมุนษย์และสิ่งแวดล้อม การกำหนดและควบคุมติดตามคาดคะเนสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติ ของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนสถานะของสาร การเกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยาเคมี ลักษณะเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุในธรรมชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนแปลงรูปพลังงานปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน สื่อสารความคิด ความสนใจ มุ่งมั่นรับผิดชอบ รอบคอบและซื่อสัตย์ โดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่ให้ได้ผลถูกต้องเชื่อถือได้ในผลการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
               โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา สำรวจ ตรวจสอบการสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิดในการดำรงชีวิต และการทำงานร่วมกับผู้อื่น อย่างสร้างสรรค์มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม แสดงความคิดเห็นของตนเอง และยอมรับฟังความคิดเห็น ของผู้อื่นและจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ที่มา http://www.kroovit.com/description.html
  • รูปภาพ:ครูวิทย์สอนวิทยาสาสตร์.jpg


ให้คะแนนบทความประเภท โพสต์ ตามความรู้สึกคุณ

สุดยอด

เศร้า

น่าตลก

แฮปปี้

โกรธ

เบื่อ

ผวา
แบ่งปัน: Share แจ้งลบขึ้นบนสุด
ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ คลิกที่นี่ครับ
โพสต์
4
เงิน
21
ความดี
21
เครดิต
21
จิตพิสัย
21
บริจาค
21
ีีนร
แบ่งปัน: Share แจ้งลบขึ้นบนสุด
ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ คลิกที่นี่ครับ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
*กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ ไม่หมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และไม่หมิ่นประมาทผู้อื่น