sriwong ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผน iep หน่อยค่ะ  (Aug. 21, 2014 - 15:48:40 PM)
   ubon99@hotmail. พูดว่า: ขอแผนการสอนภาษาไทยป2ของกระทรวงศึกษาธิการด้วยนะคะ  (Aug. 21, 2014 - 06:08:45 AM)
   Rock_Indy ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผน ใบงาน และแบบฝึกหัด MEGA GOAL 1,2 ค่ะ ขอบคุณค่ะ  (Aug. 20, 2014 - 22:10:35 PM)
   leekingdong ถึง ครูเอ็กซ์ ขอเพิ่มใบงาน ใบความรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 ขอคุณครับ  (Aug. 20, 2014 - 10:32:41 AM)
   leekingdong ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผนสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 ขอบคุณครับ  (Aug. 20, 2014 - 10:22:04 AM)
   180922534 ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผนวิชาสังคมศึกษาฯ ชั้นป.4- ป.6 ด้วยค่ะ + ใบงาน + ใบความรู้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ  (Aug. 19, 2014 - 15:01:53 PM)
   TTTTNNNN ถึง ครูเอกซ์ ใบงานเด็ก ld  (Aug. 18, 2014 - 16:00:52 PM)
   Aypond27@gmail. ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผนการสอน ภาษาพาที วรรณคดีลำนำ หลักภาษา ป.4 ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ  (Aug. 18, 2014 - 11:13:49 AM)
   pung ถึง ครูเอ็กซ์ อแผนการสอน ภาษาพาที วรรณคดีลำนำ ป. 2 + ใบงานหน่อยค่ะ ขอบคุนมากค่ะ    (Aug. 18, 2014 - 01:57:45 AM)
   มดดำ ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผนการสอน ภาษาภาที วรรณคดีลำนำ ป. 2 + ใบงานหน่อยค่ะ ขอบคุนมากค่ะ  (Aug. 17, 2014 - 14:06:39 PM)
   phanjan ถึง ครูเอกซ์ ขอแผนการสอนภาษาไทยภาษาพาที ป.1 หน่อยค่ะ  (Aug. 15, 2014 - 23:22:45 PM)
   chapmakkhi ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผนการสอนคอมพิวเตอร์ ป. 1-6   (Aug. 15, 2014 - 17:52:30 PM)
   nasrin ถึง ครูเอ๊กซ์ ขอแผนการสอนคอมพิวเตอร์ ป. 1-6  (Aug. 15, 2014 - 12:07:17 PM)
   mild ถึง ครูเอ็กซ์ รบกวนขอแผนคอมพิวเตอร์+ใบงาน ป.1-ป.6 ด้วยค่ะ  (Aug. 15, 2014 - 09:30:38 AM)
   Maily ถึง ครูเอ็กซ์ ขอใบงาน ป.1-4 ค่ะ  (Aug. 14, 2014 - 13:49:55 PM)
   anothai_tt ถึง ครูเอ็กซ์ รบกวนขอแผนคอมพิวเตอร์+ใบงาน ป.1-ป.3 ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ  (Aug. 14, 2014 - 12:31:36 PM)
   jub_korn ถึง ครูเอ็กซ์ รบกวนขอแผนการสอนการใช้โปรแกรม Microsoft Excel หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ  (Aug. 14, 2014 - 10:20:42 AM)
   AND1 ถึง ครูเอกซ์ ขอแผนการสอนเซปักตะกร้อ ม.3 ด้วยยครับบผม  (Aug. 13, 2014 - 22:00:00 PM)
   lacksana ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผนเศรษฐกิจพอเพียงป.2ค่ะ  (Aug. 13, 2014 - 19:32:27 PM)
   lacksana ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผนคอมพิวเตอร์ป.1-ป.2ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ  (Aug. 13, 2014 - 19:31:23 PM)
   lacksana ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผนภาษาพาทีป.1-ป.2หน่อยคะ่  (Aug. 13, 2014 - 19:28:10 PM)
   oichi10 ถึง ครูเอ๊กซ์ รบกวนขอแผนการสอน วิชา ศิลปะ ตั้งแต่ ป1-ม6 หน่อยครับ  (Aug. 13, 2014 - 10:04:05 AM)
   mokzy ถึง ครูเอ็กซ์  ขอแผนสังคม ม.1 หน่อยค่ะ  (Aug. 11, 2014 - 17:28:33 PM)
   Bee1992 ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผนการสอนภาษาไทยพาที ป4 ค่ะ  (Aug. 11, 2014 - 01:43:36 AM)
   aeac ถึง ครูเอกซ์ ขอรบกวนขอแผนการสอนและแบบฝึกเด็ก ld ด้วยคาะ  (Aug. 09, 2014 - 17:05:45 PM)
   nutnaja101 ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผนการสอน คณิตศาสตร์ ม.6 เรื่อง สถิติ หน่อยครับ  (Aug. 07, 2014 - 14:38:47 PM)
   nutnaja101 พูดว่า: อยากได้แผนการสอน คณิต สถิติ ม.6 เพิ่มเติม ครับ  (Aug. 07, 2014 - 14:37:16 PM)
   neww ถึง ครูเอ็กซ์ อยากได้แผนเศรษฐกิจพอเพียงทำไงค่ะสมาชิกใหม่ค่ะ  (Aug. 07, 2014 - 09:37:31 AM)
   mkrodthai พูดว่า: แบบฝึกเด็ก ld ครับ  (Aug. 05, 2014 - 21:07:10 PM)
   EWOK ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผนการสอน สาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน    พ.ศ. 2551  (Aug. 04, 2014 - 16:05:33 PM)
   เฟหกด ถึง ครูเอ๊กซ์ ขอแผนคอม ป.1 คับ  (Aug. 04, 2014 - 14:24:15 PM)
   เฟหกด ถึง ครูเอ๊กซ์ ขอแผนคอม ป  (Aug. 04, 2014 - 14:23:48 PM)
   gobbi พูดว่า: รบกวนขอแผนการสอนว่ายน้ำระดับประถมด้วยครับ  (Aug. 04, 2014 - 12:14:16 PM)
   inthason45 ถึง admin ขอแผนการสอนคอมพิวเตอร์ ป. 1-6  ขอบคุณค่ะพร้อมใบงาน ขอบคุณค่ะ  (Aug. 04, 2014 - 11:16:02 AM)
   nanniezz02 ถึง ครูเอ็ก รบกวนขอแผนการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม1 ด้วยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ ^^  (Aug. 04, 2014 - 11:13:51 AM)
   sudtiruk ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผนการสอนภาษาอังกฤษ project play and learn 4-6 หน่อยนะค่ะ พยายามหาแล้วแต่ไม่เข้าใจทำไมโหลดไม่ได้เลย  (Aug. 03, 2014 - 23:31:38 PM)
   เบนซ์ ถึง ครูเอกซ์ รบกวนขอใบงานภาษาอังกฤษ Smile ป.1-ป.3 หน่อยนะคะ  (Aug. 03, 2014 - 20:16:47 PM)
   golfyza ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผนการสอน สาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน    พ.ศ. 2551  (Aug. 02, 2014 - 11:26:23 AM)
   Luzy ถึง kookkii แผนการสอน วรรณคดีและวรรณกรรม ป.4 เรื่อง นิราศเดือน  (Aug. 02, 2014 - 09:47:22 AM)
   kookkii ถึง ครูเอ็ก ขอแผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับ ปวช. หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ  (Aug. 01, 2014 - 13:55:18 PM)
   ืnipada ถึง ครูเอกซ์ ขอแผนและใบงานเด็กพิเศษเรียนร่วมค่ะ  (Aug. 01, 2014 - 11:08:32 AM)
   Praphawan ถึง ครูเอ็กซ์ รบกวนขอแผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.1-6 หน่อยนะคะ ตอนนี้กำลังสอนหนังสือ Say Hello อยู่ค่ะ  (Jul. 28, 2014 - 14:11:18 PM)
   ืteacher.nan ถึง ครูเอ็กซ์ รบกวนขอแผนการสอนภาษาพาทีของกระทรวง ป.2 หน่อยค่ะ  (Jul. 28, 2014 - 13:05:28 PM)
   krusuhathon ถึง ครูเอ็ก ผมรบกวนขอแผนการสอนเกี่ยวกับโปรแกรมประยุกต์ ม.1หน่อยครับ  (Jul. 27, 2014 - 09:14:09 AM)
   Kroojang ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผนการสอนภาษาไทยป2ของกระทรวงศึกษาธิการด้วยนะคะ  yuvundee@hotmail.com  (Jul. 25, 2014 - 16:33:59 PM)
   ManuRooney ถึง mayeak เทคโนโลยี ม.6  (Jul. 25, 2014 - 09:04:05 AM)
   hot0909 ถึง ครูเอ๊กซ์ ขอแผนคอมพิวเตอร์ ป.1-ป.4หน่อยครับ hotbas0909@gmail.com  (Jul. 24, 2014 - 13:55:07 PM)
   wantana889 พูดว่า: ขอแผนการสอนชั้น ป1-ป4 ภาษาไทยการอ่านการเขียนและคณิตศาสตร์ โรงเรียนเรียนร่วมค่ะ wantana_49@hotmail.com ขอบคุณนะค่ะ  (Jul. 24, 2014 - 10:03:37 AM)
   wantana889 ถึง ครูเอ็ก ขอแผนการสอนชั้น ป1-ป4 ภาษาไทยการอ่านการเขียนและคณิตศาสตร์  wantana#49@hotmail.com ขอบคุณนะค่ะ  (Jul. 24, 2014 - 09:56:17 AM)
   mayeak ถึง ครูเอ็กซ์ แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.1-ม.6 หน่อยคะ  (Jul. 23, 2014 - 21:38:10 PM)
   กรกมล ถึง ครูเอกซ์ ขอแผนการสอนภาษาไทย ป.6 ค่ะ  (Jul. 23, 2014 - 16:19:46 PM)
   CHUTA ถึง ครูเอ๊กซ์ ขอแผนและใบงานเด็กพิเศษเรียนร่วมค่ะ  (Jul. 23, 2014 - 13:37:56 PM)
   ่่jeejee ถึง ครูเอกซ์ ขอคู่มือครูภาษาไทย ม.1 ค่ะ  (Jul. 23, 2014 - 13:28:27 PM)
   Saowaluck.TH ถึง ครูเอ็กซ์ ขอขอแผนการสอนคณิตศาสตร์ สสวท. ป.1-ป.3 หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ  (Jul. 21, 2014 - 09:50:58 AM)
   Wanlapa1904 ถึง ครูเอ๊กซ์ ขอแผนการสอนคอมพิวเตอร์ระดับอนุบาล1-3 หน่อยค่ะ (meawnanokung_1917@hotmail.com)  (Jul. 19, 2014 - 16:18:07 PM)
   t_wit พูดว่า: คณิตศาสตร์  (Jul. 19, 2014 - 14:39:41 PM)
   wanapa ถึง ครเอกซ์ ขอแผนและใบงานเด็กพิเศษเรียนร่วมค่ะ  (Jul. 15, 2014 - 15:16:53 PM)
   ืnaritsara พูดว่า: ครูเอ็กว์คะ ผนการสอนคอมพิวเตอร์ และใบงานคอมป.5 ขอบคุณคะ  (Jul. 11, 2014 - 15:56:01 PM)
   saimainamkool ถึง ครูเอกซ์ ขอแผนการสอนประวัติศาสตร์  ม.1-3  ของพว.ค่ะ  (Jul. 11, 2014 - 12:03:45 PM)
   ng3021 พูดว่า: iep  (Jul. 10, 2014 - 14:34:38 PM)
   lazerprint2 ถึง ครูเอกซ์ โหลดไม่ได้ค่ะแผนการสอนภาษาไทย ป.4  (Jul. 10, 2014 - 10:42:28 AM)
   aomam244 ถึง ครูเอกซ์ ขอแผนการสอนภาษาไทย วิวิธภาษาม.1 หน่อยค่ะ  (Jul. 09, 2014 - 21:03:03 PM)
   Vissuw0509 พูดว่า: ขอแผนคณิต ป.1 เศรษฐกิจพอเพียง  (Jul. 08, 2014 - 14:12:13 PM)
   JITTITUR พูดว่า: ขอบแผนและใบงานเด็กพิเศษเรียนร่วมค่ะ  (Jul. 08, 2014 - 11:31:52 AM)
   thorn_ha ถึง ครูเอ็กซ์ ขอใบงานคณิต ป.1-3  (Jul. 07, 2014 - 16:55:51 PM)
   wee2503 ถึง ครูเอกซ์ ขอแผนคอมพวเตอร์ ป.1-6  (Jul. 07, 2014 - 13:01:19 PM)
   oyatcharee ถึง ครูเอกซ์ ต้องการขอแผน โหลดไม่เป็นคะเข้าตรงไหนคะ  (Jul. 07, 2014 - 11:12:03 AM)
   pudy ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผน และใบงานเด็กLDค่ะ  (Jul. 07, 2014 - 10:10:51 AM)
   oyatcharee ถึง ครูเอกซ์ ขอแผนการสอนและใบงานคอมพิวเตอร์ ป.1-3  (Jul. 07, 2014 - 10:06:25 AM)
   kesornaof ถึง ครเอกซ ขอแผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.3  (Jul. 06, 2014 - 17:08:32 PM)
   Sasik ถึง ครูเอ๊กซ์ แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนว Backward Design ป.2 ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ  (Jul. 05, 2014 - 04:30:14 AM)
   ladyai3913 ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผนเศรษฐกิจพอเียง คณิตศาสตร์ ป. 1  (Jul. 03, 2014 - 22:39:08 PM)
   ladyai3913 ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผนคอมพิวเตอร์อนุบาลถึง ป. 1-6  (Jul. 03, 2014 - 22:36:59 PM)
   ayko ถึง ครเอ็กซ์ ขอแผนการสอนld และใบงานครับป1-ม3ครับ  (Jul. 03, 2014 - 14:54:37 PM)
   udom2009 ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผนการสอน สุดสาคร ป 4 ครับ  (Jul. 03, 2014 - 09:10:09 AM)
   julaluck ถึง ครูเอกซ์ ขอแผนการสอนเด็ก ld รวม 8 กลุ่มสาระของมัธยมต้นหน่อยค่ะ  (Jul. 01, 2014 - 09:28:09 AM)
   marisa6021 พูดว่า: ขอแผนการสอนคอมพิวเตอร์ และใบงานคอม เด็กปฐมวัย 1-3หน่อยคะ  (Jul. 01, 2014 - 08:06:45 AM)
   marisa6021 ถึง ครูเอ็กว์คะ ผนการสอนคอมพิวเตอร์ และใบงานคอม เด็กปฐมวัย 1-3หน่อยคะ  (Jul. 01, 2014 - 08:06:08 AM)
   soifha ถึง ึีครูเอ็กซ ขอแผนคอมพิวเตอร์ ป.1- ป.6  (Jul. 01, 2014 - 01:53:30 AM)
   aompron ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผนการสอนการคอม พว.ของ ม.1-ม.3  ขอบคุณคะ  (Jun. 30, 2014 - 13:56:05 PM)
   aar_suwara ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผนiipภาษาไทยป.4,ป.5ด้วยคะ  (Jun. 28, 2014 - 22:13:23 PM)
   patigran ถึง ครูเอกซ์ ขอแผนการสอนวิทยาศาสตร์ป6 ของหนังสือแม๊คค่ะ  (Jun. 28, 2014 - 20:08:17 PM)
   zomm ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผนภาษาไทย ม.3 กับป.1 หน่อยคะ ขอบคุณล่วงหน้าคะ   (Jun. 28, 2014 - 16:22:33 PM)
   leeanna ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผนภาษาไทย ป.2ของกระทรวงหน่อยค่ะ  (Jun. 28, 2014 - 07:07:03 AM)
   yuinaja ถึง ครูเอ็กซ อยากได้ใบงานภาษาไทย ป.3 คาะ  (Jun. 24, 2014 - 13:17:29 PM)
   Rodjana ถึง ครูเอ็กซ์ ของแผนการสอน new aha ป.1 - ป.3 หน่อยคะ  (Jun. 24, 2014 - 10:09:16 AM)
   thanakran ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผนการสอน ภาษาพาที ป.1 และคณิต ป.2 ครับผม ขอบคุณครับ  (Jun. 23, 2014 - 19:57:54 PM)
   thirarat ถึง ครูเอีกซ์ ขอแผนการสอนระบบปฏิบัติการ ปวส ค่ะ  (Jun. 23, 2014 - 12:59:31 PM)
   sumaleesu ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผนการสอนภาษาพาที ป1 และคณิตศาสตร์ ป1 ของกระทรวงหน่อยค่ะ  (Jun. 22, 2014 - 10:08:57 AM)
   ัyoshiki25 ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผนการสอน สังคม ป.5หน่อยครับ  (Jun. 21, 2014 - 19:07:05 PM)
   sirisong ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.1-6  หน่อยค่ะ  (Jun. 20, 2014 - 11:59:20 AM)
   chawi ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผนการสอนภาษาไทยม.1-3 และสังคมม.2  (Jun. 19, 2014 - 20:34:00 PM)
   uliporn ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผนการสอนคอมพิวเตอร์ ป. 1-6  ขอบคุณค่ะ  (Jun. 18, 2014 - 12:54:28 PM)
   ่joawrenjer ถึง admin ขอแผนการสอนการสอนวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพและใบงานครับ  (Jun. 17, 2014 - 16:19:51 PM)
   ่joawrenjer ถึง ครูเอ็กซ์ อยากได้แผนการสอนโปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพครับ  (Jun. 17, 2014 - 16:17:42 PM)
   ๋Jirapa พูดว่า: แผนการสอน LD  (Jun. 17, 2014 - 13:29:27 PM)
   saisunee2523 ถึง ครูเอ็กซ ขอแผนคอมพิวเตอร์ ป.1- ป.6  (Jun. 17, 2014 - 11:37:00 AM)
   aory ถึง ครูเอ็กซ์ อแผนการสอน ม. 3 (วพ) การงานอาชีพและเทคโนโลยี ขอบคุณคะ  (Jun. 16, 2014 - 00:00:36 AM)
   aory ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผนการสอน ป. 5 (พว) การงานอาชีพและเทคโนโลยี ขอบคุณคะ  (Jun. 15, 2014 - 23:59:09 PM)
   suksuay พูดว่า: อยากได้แผนคอมพิวเตอร์ ป.4-6  (Jun. 15, 2014 - 15:17:23 PM)
   kraataa ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผนการสอนคณิตเพิ่มเติมม.5หน่อยคะ รบกานด้วยนะคะ  (Jun. 15, 2014 - 06:35:18 AM)
   NooKluayNarak ถึง วิภา แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.1-6 พร้อมใบงาน http://www.kroox.net/read.php?tid=748  (Aug. 26, 2012 - 11:27:05 AM)
   NooKluayNarak ถึง วิภา แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.1- 6 http://www.kroox.net/read.php?tid=5935  (Aug. 26, 2012 - 11:25:56 AM)
   NooKluayNarak ถึง chanjira แผนการสอน ป.2 ทุกกลุ่มสาระ http://www.kroox.net/read.php?tid=2687  (Aug. 26, 2012 - 11:24:12 AM)
   NooKluayNarak ถึง krissana.55 แผนการสอน ป.4 ทุกกลุ่มสาระ http://www.kroox.net/read.php?tid=2690  (Aug. 26, 2012 - 11:18:48 AM)
   NooKluayNarak ถึง krissana.55 แผนการสอน ป.5 ทุกกลุ่มสาระค่ะ http://www.kroox.net/read.php?tid=2691  (Aug. 26, 2012 - 11:18:17 AM)
   NooKluayNarak ถึง krissana.55 แผนการสอน ป.6 ทุกกลุ่มสาระ http://www.kroox.net/read.php?tid=2692  (Aug. 26, 2012 - 11:17:58 AM)
   วิภา ถึง ครูเอ็กซ์ อยากได้แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.1-6 หลักสูตร 51 ค่ะ  (Aug. 26, 2012 - 11:14:06 AM)
   NooKluayNarak ถึง krissana.55 http://www.kroox.net/read.php?tid=5408  ใบงานนักเรียนรวมทุกวิชา  (Aug. 26, 2012 - 11:13:40 AM)
   chanjira ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผน  ภาษาไทย ป.2 ค่ะ  (Aug. 26, 2012 - 11:08:20 AM)
   daungduen พูดว่า: อยากได้ใบงานเด็กldและแผนการสอนหน่อยค่ะ  (Aug. 25, 2012 - 17:04:12 PM)
   daungduen พูดว่า: อยากได้ใบงานเด็กldและแผนการสอนหน่อยค่ะ  (Aug. 25, 2012 - 17:04:10 PM)
   krissana.55 ถึง ครูเอีกซ์ ใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ป.6  (Aug. 23, 2012 - 13:44:48 PM)
   krissana.55 ถึง ครูเอีกซ์ ขอใบงาน ป.6 ทุกวิชา  (Aug. 23, 2012 - 13:36:27 PM)
   krissana.55 ถึง ครูเอ็กซ์ อยากได้ใบงาน+แผนการสอนทุกวิชา ป.4-6ค่ะ  (Aug. 23, 2012 - 13:21:46 PM)
   thongwan ถึง admin อยากไปใบงาน ศิลปะ สำหรับ ป.1ค่ะ  (Aug. 22, 2012 - 12:08:19 PM)
   NooKluayNarak ถึง Krujim แผนการสอน ป.6 ทุกกลุ่มสาระ http://www.kroox.net/read.php?tid=2692  (Aug. 21, 2012 - 16:34:27 PM)
   NooKluayNarak ถึง Krujim แผนการสอน ป.6 ทุกกลุ่มสาระ http://www.kroox.net/read.php?tid=2692  (Aug. 21, 2012 - 16:32:39 PM)
   NooKluayNarak ถึง Krujim http://www.kroox.net/read.php?tid=5408  ใบงานนักเรียนรวมทุกวิชา  (Aug. 21, 2012 - 16:32:13 PM)
   NooKluayNarak ถึง Krujim แผนการสอน ป.5 ทุกกลุ่มสาระค่ะ http://www.kroox.net/read.php?tid=2691  (Aug. 21, 2012 - 16:23:08 PM)
   NooKluayNarak ถึง Krujim แผนการสอนทุกระดับชั้นค่ะ http://www.kroox.net/read.php?tid=8  (Aug. 21, 2012 - 16:08:21 PM)
   kruphay พูดว่า: ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ  (Aug. 20, 2012 - 23:07:05 PM)
   Krujim ถึง admin ขอแผนการสอน ป5-ป6 ทุกกลุ่มสาระและใบงานค่ะ ขอบคุณมากค่ะ  (Aug. 20, 2012 - 21:57:40 PM)
   NooKluayNarak พูดว่า:   (Aug. 20, 2012 - 20:10:34 PM)
   banana15124 ถึง วรรณกรรมพื้นบ้า ขอบคุณครับ  (Aug. 20, 2012 - 11:25:27 AM)
   pewmore ถึง ครูเอีกซ์ ขอแผนการสอนภาษาไทย ป.6 ที่ปรับปรุงคะ ขอคุณมากนะคะ  (Aug. 20, 2012 - 09:17:01 AM)
   jaochan502 ถึง admin ขอบคุณมากๆๆเลยค่รับ  (Aug. 19, 2012 - 19:11:31 PM)
   NooKluayNarak ถึง kanittha คลิกที่ \"ค้นหาแบบเร็ว\"ที่บล็อกแผนการสอน แล้วป้อนคำค้น \"แผนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรม ป.4\" แล้วก็จะเจอค่ะ  (Aug. 19, 2012 - 11:10:48 AM)
   NooKluayNarak พูดว่า: แผนการสอนทุกระดับชั้นค่ะ http://www.kroox.net/read.php?tid=8  (Aug. 19, 2012 - 10:57:45 AM)
  ไม่แสดงตัว ถึง ครูเอีกซ์ ขอแผนการงานอาชีพฯ(งานเกษตร)ระดับม.1-3 ด้วยนะคะ  (Aug. 18, 2012 - 20:20:43 PM)
   nipapon ถึง ครูเอ็กซ์ ขอบคุณนะคะที่มอบแผนให้  (Aug. 18, 2012 - 19:39:05 PM)
   อารยา ถึง ครูเอีกซ์ ครูขอแผนการสอนสุขศึกษา เพศึกษา ม.5 เรื่องท้องไหมแบบนี้ ช่วยหนูหน่อยนะค่ะ..หนูจะรีบส่งงานอาจารค่ะ  (Aug. 18, 2012 - 13:23:52 PM)
   klaikangwon พูดว่า: ขอบคุณ  (Aug. 18, 2012 - 11:27:00 AM)
   pktk พูดว่า: ขอแผนไปเป็นแนวด้วยนะคะ..ขอบคุณค่า  (Aug. 18, 2012 - 08:15:45 AM)
   NooKluayNarak ถึง pahnay ระดับชั้นไหนคะ  (Aug. 17, 2012 - 15:57:44 PM)
   o_jajeero4 ถึง ทุกๆคน ขอแผนประวัติฯป.1-6คับ o_jajeero4@hotmail.com  (Aug. 17, 2012 - 13:55:55 PM)
   o_jajeero4 ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผนประวัิติ ป.1-ม.3 คับ  (Aug. 17, 2012 - 10:44:19 AM)
   pahnay พูดว่า: แผนการสอนศิลปะ  (Aug. 16, 2012 - 13:20:52 PM)
   NooKluayNarak ถึง kanittha เป็นแผนการสอนหรอคะ หรือ????  (Aug. 15, 2012 - 14:00:32 PM)
   NooKluayNarak ถึง admin ยินดีค่ะ ขอบคุณ อ.เอ็กซืเช่นกันที่คอยให้คำแนะนำค่ะ  (Aug. 15, 2012 - 13:42:02 PM)
   kanittha พูดว่า: วรรณกรรม  (Aug. 15, 2012 - 10:47:12 AM)
   kanittha พูดว่า: วรรณกรรม ป.4  (Aug. 15, 2012 - 10:45:13 AM)
   admin ถึง NooKluayNarak ขอบใจน้องกล้วยมากๆๆนะครับ ที่เข้ามาดูแลช่วยเหลือ ของใจจริงๆๆครับ  (Aug. 15, 2012 - 00:00:31 AM)
   NooKluayNarak พูดว่า: คิดถึงค่ะ...ทุกคน  (Aug. 14, 2012 - 18:02:36 PM)
   admin ถึง poratta http://www.kroox.net/read.php?tid=947&page=1&toread=1#tpc   แผนภาษาอังกฤษ ม.1  (Aug. 12, 2012 - 23:34:45 PM)
   poratta ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผนภาษาอังกฤษ my wrold ม.1 หน่อยครับ  (Aug. 12, 2012 - 23:11:36 PM)
   admin ถึง sihanath backward Design ก็แผนทั่วไปของคอมพิวเตอร์ผมได้ลงไว้แล้วนะครับ ขึ้นอยู่กับการปรับ ใช้งานของเรานะครับ...ให้สอดคล้องกับผู้เรียนครับ  (Aug. 11, 2012 - 20:29:22 PM)
   NooKluayNarak พูดว่า:   (Aug. 11, 2012 - 16:31:48 PM)
   sathita ถึง ครูเอ็กซ์ แผนการจัดการเรียนรรู้ A Ha! english ป.3  (Aug. 09, 2012 - 05:45:28 AM)
   kuao23 ถึง adm ขอแผนไทยป.3 ปฏิบัติการสายลับจิ๋วด้วยค่า  ภาษาพาที ขอบคุณจ้า  (Aug. 08, 2012 - 21:54:40 PM)
   sihanath ถึง admin ขอแผนการสอนbackward Design เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ป.4หน่อยครับผม  (Aug. 08, 2012 - 19:48:09 PM)
   bellonuss ถึง ทุกคน ใครมีแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที่5บ้างค่ะ รบกวนหน่อย  (Aug. 08, 2012 - 15:51:16 PM)
   bellonuss ถึง ครูเอ็กซ์ อยากได้แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่5  (Aug. 08, 2012 - 15:50:21 PM)
   NooKluayNarak พูดว่า: เน็ตหมดแล้ว ไปนอนละ ฝันดีนะคะทุกคน  (Aug. 07, 2012 - 19:57:52 PM)
   NooKluayNarak พูดว่า:   (Aug. 07, 2012 - 16:27:48 PM)
   NooKluayNarak ถึง 222888 ใบงาน ไม่แน่ใจ ลองอันนี้ดูนะคะ http://www.kroox.net/read.php?tid=5408  (Aug. 06, 2012 - 16:15:31 PM)
   NooKluayNarak ถึง 222888 นี่ก็ใช่ค่ะ http://www.kroox.net/read.php?tid=1994  (Aug. 06, 2012 - 16:02:58 PM)
   NooKluayNarak ถึง 222888 แผนการสอนดนตรี ป.3 http://www.kroox.net/read.php?tid=1995  (Aug. 06, 2012 - 16:01:47 PM)
   222888 ถึง ครูเอีกซ์ ขอแผนการสอนและใบงานดนตรีป.3ค่ะ  (Aug. 06, 2012 - 14:33:56 PM)
   NooKluayNarak ถึง mamnaja ระบุรายวิชาด้วยนะคะ จะได้ค้นหาให้ถูกต้อง  (Aug. 06, 2012 - 11:06:32 AM)
   NooKluayNarak ถึง mamnaja ลองอันนี้นะคะ http://www.kroox.net/read.php?tid=2773  (Aug. 06, 2012 - 11:04:32 AM)
   NooKluayNarak ถึง tamnuttaphon ลองอันนี้ดูนะคะ ไม่แน่ใจค่ะ http://www.kroox.net/read.php?tid=2794  (Aug. 06, 2012 - 10:58:47 AM)
   NooKluayNarak ถึง admin ขอบคุณมากๆนะคะ  (Aug. 06, 2012 - 10:55:52 AM)
   mamnaja ถึง admin ยังไม่ได้เลย  (Aug. 05, 2012 - 21:54:33 PM)
   mamnaja ถึง admin อยากได้แผนม.3ค่ะ  (Aug. 05, 2012 - 21:26:59 PM)
   tamnuttaphon พูดว่า: สวัสดีครับ แผนการสอน ภาษาไทย ป.2 (ภาษาพาที) อยู่ตรงไหนครับ พอดีผมหาแล้วไม่เจอครับ  (Aug. 05, 2012 - 21:22:30 PM)
   admin ถึง NooKluayNarak หายเร็วๆ นะครับ...  (Aug. 04, 2012 - 23:21:44 PM)
   NooKluayNarak พูดว่า: ปวดหัวจังเลย  (Aug. 04, 2012 - 11:13:06 AM)
   NooKluayNarak พูดว่า: ปวดหัวจัง...เครียดจัด  (Aug. 03, 2012 - 20:02:41 PM)
   NooKluayNarak พูดว่า: ปวดหัวจัง...เครียดจัด  (Aug. 03, 2012 - 20:01:18 PM)
   NooKluayNarak พูดว่า:   (Aug. 03, 2012 - 10:35:07 AM)
   NooKluayNarak ถึง admin   (Aug. 02, 2012 - 13:02:40 PM)
   admin ถึง NooKluayNarak ไปด้วยคนครับ  (Aug. 01, 2012 - 20:38:17 PM)
   NooKluayNarak พูดว่า: พรุ่งนี้วันอาสาฬหบูชา ไปทำบุญตักบาตรกันนะคะ  (Aug. 01, 2012 - 16:38:48 PM)
   NooKluayNarak ถึง vijitta วิธีดาวน์โหลดค่ะ http://www.kroox.net/read.php?tid=1748  (Jul. 31, 2012 - 13:04:55 PM)
   vijitta ถึง admin ทำไมถึงโหลดแผนไม่ได้เลยมีวิธีการยังงัยค่ะ  (Jul. 31, 2012 - 11:26:48 AM)
   vijitta ถึง admin อยากได้แผน iep  (Jul. 31, 2012 - 11:12:15 AM)
   krunit พูดว่า: อยากได้แบบฝึกอ่านค่ะ  (Jul. 30, 2012 - 22:15:38 PM)
   admin ถึง emmy24 ตามนั้นครับ ลิงก์ออก: http://www.kroox.net/read.php?tid=1509 ต้องตอบกระทู้ก่อนนะครับ  (Jul. 30, 2012 - 20:36:42 PM)
   emmy24 พูดว่า: อยากได้แผนการสอนฟิสิกส์อ่ะค่ะ แต่โหลดไม่ได้ ทำไง สมัครสมาชิกแล้ว  (Jul. 30, 2012 - 19:58:08 PM)
  admin ขอบคุณมากๆ ค่ะ  (Jun. 18, 2012 - 23:50:56 PM)
   admin ถึง wilaiporn34 ยินดีต้อนรับนะครับ วิธีดาวน์โหลดนะครับ ลิงก์ออก: http://www.kroox.net/read.php?tid=1748  (Jun. 18, 2012 - 22:32:18 PM)
   NooKluayNarak พูดว่า:   (Jun. 18, 2012 - 20:27:02 PM)
   wilaiporn34 ถึง admin สมาชิกใหม่ค่ะ  (Jun. 18, 2012 - 19:07:20 PM)
   admin ถึง nithinart ยินดีต้อนรับนะครับ  (Jun. 18, 2012 - 12:52:16 PM)
   nithinart พูดว่า: สมาชิกใหม่ค่ะ  (Jun. 18, 2012 - 11:50:46 AM)
   nithinart พูดว่า: สามชิกใหม่ค่ะ  (Jun. 18, 2012 - 11:49:50 AM)
   NooKluayNarak ถึง admin ขอบคุณมากๆนะคะ  (Jun. 18, 2012 - 10:19:01 AM)
   NooKluayNarak ถึง admin ขอบคุณมากๆนะคะ  (Jun. 18, 2012 - 10:18:59 AM)
   admin ถึง kruwharn ลิงก์ออก: http://www.kroox.net/read.php?tid=1748  วิธีการดาวน์โหลดนะครับ  (Jun. 17, 2012 - 19:51:01 PM)
   admin ถึง kruwharn ได้แต่ไฟล์ .php ลิ้งไหนครับ..ผมจะได้แก้ไขให้ครับ  (Jun. 17, 2012 - 19:50:06 PM)
   kruwharn ถึง admin คลิกดาวน์โหลด ได้แต่ไฟล์ . php  (Jun. 17, 2012 - 12:32:01 PM)
   kruwharn พูดว่า: เห็นไฟล์ซิบ แล้วคลิกดาน์โหลด แล้วมีข้อความยืนยันการดาวน์โหลด ไฟล์แนบ หรือไม่  (Jun. 17, 2012 - 12:31:20 PM)
   kruwharn ถึง admin ดาวน์โหลด ยังไงอ่คะ  (Jun. 17, 2012 - 12:30:05 PM)
   admin ถึง sangthong ยินดีครับ ผมทำเพื่อนคุณครูครับ  (Jun. 16, 2012 - 08:26:29 AM)
   sangthong ถึง admin ขอดหลดคิดเลขเร็ว ป.2 ค่ะ  (Jun. 15, 2012 - 12:23:27 PM)
   sangthong ถึง admin ขอโหลดแบบคิดเลขเร็ว ป.2 ค่ะ  (Jun. 15, 2012 - 12:22:55 PM)
   rutchanee พูดว่า: ขอบคุ  (Jun. 15, 2012 - 10:16:20 AM)
   skmink23 ถึง admin พี่เอ็กครับ ความดี กับเครดิตไดมายังไงครับ  (Jun. 15, 2012 - 07:16:29 AM)
   admin ถึง waewdaw ตามนี้นะครับ ลิงก์ออก: http://www.kroox.net/read.php?tid=2444  (Jun. 13, 2012 - 12:10:57 PM)
   waewdaw พูดว่า: ขอโหลดแผนการจัดสวนถาดค่ะ  (Jun. 13, 2012 - 09:51:12 AM)
   kroomuk พูดว่า: โหลดไม่ได้ทำไงดี  (Jun. 13, 2012 - 09:37:48 AM)
   kroomuk พูดว่า: โหลดยากจังค่ะ  (Jun. 13, 2012 - 09:33:35 AM)
   admin ถึง ampawan_sa ตามนี้นะครับ ลิงก์ออก: http://www.kroox.net/read.php?tid=1748  (Jun. 13, 2012 - 08:31:24 AM)
   ampawan_sa ถึง admin โหลดไม่ได้  ต้องทำไงค๊ะ  (Jun. 12, 2012 - 21:49:34 PM)
   ampawan_sa ถึง admin ขอโหลดแผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ม.ปลายนะค๊ะ  (Jun. 12, 2012 - 21:26:43 PM)
   autcharawadee พูดว่า: อยากได้แผนไทยป.๑ใบโบกใบบัว  (Jun. 12, 2012 - 13:29:51 PM)
   jeraporn ถึง admin คุณกำลังเข้าใช้งานระบบอยู่ไม่อนุญาติให้สมัครซ้ำ!  ทำไงคะ  ต้องการโหลดข้อมูลอะคะ  (Jun. 12, 2012 - 10:04:18 AM)
   jeraporn ถึง admin โหลดข้อมูลไม่ได้เลยอะ  (Jun. 12, 2012 - 10:01:16 AM)
   admin ถึง krunuja ยินดีครับ  (Jun. 12, 2012 - 00:06:25 AM)
   krunuja ถึง admin ขอโหลดแผนอังกฤษป.1-6นะคะ  (Jun. 11, 2012 - 23:37:42 PM)
   tanamud ถึง Admin ขอโหลดโปรแกรม ปพ.หน่อยครับ สนใจมา  (Jun. 11, 2012 - 19:49:36 PM)
   admin ถึง wooyala โหลดอะไรยากครับ.. ของฟรีครับ... อดทนนิดๆนะครับ  (Jun. 11, 2012 - 17:32:57 PM)
   admin ถึง pp590062 ขอบคุณเช่นกันครับที่ใช้บริการ  (Jun. 11, 2012 - 17:32:13 PM)
   admin ถึง noklittle ไฟล์ไหนครับที่โหลดไม่ได้ครับ  (Jun. 11, 2012 - 17:31:51 PM)
   noklittle ถึง admin ทำไงโหลดแผนได้ค่ะ  (Jun. 11, 2012 - 15:41:39 PM)
   pp590062 ถึง admin ขอบคุณค่ะ  (Jun. 11, 2012 - 11:43:01 AM)
   wooyala ถึง admin โหลดยากก์มากค่ะ  (Jun. 10, 2012 - 10:47:55 AM)
   wooyala ถึง admin ตอบกลับแล้วคับ  (Jun. 10, 2012 - 10:36:38 AM)
   admin ถึง warinyupa แผนชื่ออะไรหรอครับ  (Jun. 09, 2012 - 22:43:43 PM)
   warinyupa ถึง admin ทำไมดาวน์โหลดแผนไม่ได้ค่ะ  (Jun. 09, 2012 - 17:22:25 PM)
   NooKluayNarak พูดว่า:    (Jun. 09, 2012 - 16:09:14 PM)
   admin ถึง bannarose ยินดีครับ  (Jun. 08, 2012 - 21:20:26 PM)
   bannarose พูดว่า: ขอบคุณมากค่ะ  (Jun. 08, 2012 - 19:22:08 PM)
   admin ถึง hirock pages ไหนครับ  (Jun. 08, 2012 - 10:34:59 AM)
   hirock ถึง admin ผมแสดงความคิดเห็นแล้วทำไมไม่มีลิ้งให้โหลดหรือครับ หรึ ผมหาไม่เห็นครับ  (Jun. 08, 2012 - 09:57:43 AM)
   admin ถึง duangchan มีนะครับ ลงให้แล้วครับ ลองหาดูนะครับ หรือค้นจากที่นี่ครับลิงก์ออก: http://www.kroox.net/searcher.php  (Jun. 07, 2012 - 18:54:31 PM)
   admin ถึง wanlee มีนะครับ ลงให้แล้วครับ ลองหาดูนะครับ หรือค้นจากที่นี่ครับ ลิงก์ออก: http://www.kroox.net/searcher.php  (Jun. 07, 2012 - 18:54:09 PM)
   NooKluayNarak ถึง admin ขอบคุณค่ะ  (Jun. 07, 2012 - 15:18:33 PM)
   wanlee พูดว่า: อยากได้แผนการสอนภาษา html ค่ะ  (Jun. 07, 2012 - 15:12:12 PM)
   minymim พูดว่า: ขอบคุณค่ะ  (Jun. 07, 2012 - 12:14:37 PM)
   duangchan พูดว่า: แผนคอมม.3  (Jun. 07, 2012 - 11:49:32 AM)
   care_199 พูดว่า: ขอบคุณค่ะ  (Jun. 06, 2012 - 18:41:59 PM)
   admin ถึง NooKluayNarak ขอขอบคุณสมาชิก โพสได้เยี่ยมมากๆๆครับ  (Jun. 06, 2012 - 15:37:22 PM)
   NooKluayNarak พูดว่า:   (Jun. 06, 2012 - 14:37:24 PM)
   admin ถึง Wikanda3017 คุณได้กระทำการผิด กฏ ผมครูเอ็กซ์จำเป็นต้องลบกระทู้ท่านครับ..  (Jun. 05, 2012 - 17:45:20 PM)
   PreeyaratSu พูดว่า: คณิตศาสตร์  (Jun. 04, 2012 - 23:19:22 PM)
   dawprakai06 พูดว่า: สวัสดีจ้า  (Jun. 04, 2012 - 22:07:52 PM)
   Kruchan ถึง admin ขอแผนวิทยาสาสตร์ป.3พร้อมแบบฝึกด้วยนะคะ  (Jun. 04, 2012 - 16:56:24 PM)
ถึง ตัวยิ่ม ที่ตั้งลิงก์ ที่ตั้งรูป